Pogosta vprašanja in odgovori

Kakšni so pogoji za pridobitev in način pridobitve?

Če želite postati uporabnik kartice, morate izpolniti pristopno izjavo, zdraven priložiti zadnje 3 plačilne liste in vse skupaj poslati v poslovalnico Banke Koper, ki ste jo izbrali na pristopni izjavi. Osnovna pogoja za obravnavo vaše pristopne izjave:

  • državljanstvo RS ali dovoljenje za bivanje v RS
  • možnost dokumentiranja rednih mesečnih dohodkov (redna zaposlitev, svobodni poklic, pokojnina v RS)

Pristopno izjavo lahko dobite na naši spletni strani www.americanexpress.si, lahko vam jo pošljemo ali pa jo dobite v poslovalnicah Banke Koper d.d. Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite v poslovalnico, ki ste jo izbrali na pristopni izjavi.

Na naših spletnih straneh boste našli vse informacije o ugodnostih, ki jih ponujajo American Express kartice.

Ali moram biti komitent Banke Koper, če želim imeti American Express kartico?

Ne, za pridobitev American Express kartice ni pogoj, da ste komitent Banke Koper.

Ali je možno dobiti dodatno kartico za družinskega člana?

Da. Število dodatnih kartic ni omejeno.

Koliko časa traja postopek odobritve kartice?

Postopek odobritve kartice traja 10 dni. (Ne) komitent bo nekaj dni po odobritvi kartice prejel dopis s katerim bo seznanjen z odločitvijo o odobritvi kartice ter nadaljnim postopkom prevzema kartice.

Ali lahko kot upokojenec postanem uporabnik kartice?

Lahko. Poleg pristopne izjave je potrebno priložiti kopije 3 pokojninskih odrezkov oziroma izpis prilivov za zadnje tri mesece iz druge banke.

Koliko znaša letna članarina za uporabo American Express kartice?

Informacije o višini članarine si lahko pogledate v veljavni Tarifi Banke Koper.

Kartica je neveljavna, nove pa nisem prejel. Kaj moram storiti?

Prosim pokličite Službo za uporabnike na telefon: 01 568 03 00.

Kdaj se limit ponovno vzpostavi na osnovno višino?

Limit se sprošča ob plačilu računa ali kakršengakoli drugega vplačila uporabnika kartice.

Ali imam možnost povečanja limita po American Express kartici?

Da, v kolikor vam postavljeni limiti ne zadoščajo, se o višini limita dogovorite v izbrani poslovalnici Banke Koper.

Kaj moram storiti za spremembo priimka na kartici?

Prosimo vas, da se oglasite v eni izmed poslovalnic Banke Koper d.d. in s seboj prinesite fotokopijo dokumenta, ki to potrjuje (poročni list, kopija osebne izkaznice). Izdelava nove kartice se obračuna po veljavnem ceniku.

Kaj se zgodi z dodatno kartico, če vrnem osnovno?

Če vrnete osnovno kartico, samodejno preneha veljavnost tudi dodatni kartici.

Kdaj bom dobil PIN in kako ravnati, če ga izgubim ali pozabim?

PIN boste prejeli v izbrani poslovalnici Banke Koper. V primeru izgube PIN-a, se morate za izdelavo novega oglasiti v eni izmed poslovalnic Banke Koper.

Kako in kdaj lahko prijavim izgubljeno ali ukradeno kartico?

Na razpolago smo vam 24 ur na dan. V primeru izgube ali kraje kartice nemudoma pokličite Službo za uporabnike na telefon 01 568 03 00. Novo kartico vam bomo izdali v čimkrajšem času.

Ali prejmem zaradi izgube ali kraje kartice tudi novo PIN kodo?

Da, ob izgubi ali kraji kartice prejmete tudi novo PIN kodo.

Kako je z varnostjo nakupa preko interneta?

Ko nakupujete v trgovini, kupujete na lastno odgovornost. Enako je z internetom. Če pri nakupu prek interneta odstopite od določenega nakupa ali naročenega niste prejeli, se odjavite ali reklamirate neposredno na prodajnem mestu - pri prodajalcu blaga ali storitve, kar je v skladu s pogoji iz Pogodbe o uporabi kartice. Ta vrsta reklamacije ni v naši pristojnosti. Enako je tudi s carino.Če je naročeno blago skladno s carinskimi predpisi podvrženo carinjenju, je carinske dajatve treba plačati. Pazite le pri ponudbah iz čezmorskih držav, kajti cena je za nas običajno višja zaradi stroškov poštnine in zavarovanja, hitrosti dostave in podobnega.

Če je medtem že prišlo do bremenitve kartice, nam pošljite kopijo Credit Note, ki vam jo je izstavilo prodajno mesto, kakor hitro boste rešili zadevo s prodajnim mestom v primeru odstopa od naročenega blaga.

Ali obstajajo kakšna posebna navodila glede zaščite pred morebitno zlorabo kartice ob nakupu preko interneta?

Pri nakupu prek interneta svetujemo predvsem uporabo varnih strani. Če strani niso zaščitene z varnostnim protokolom, vam svetujemo, da številko kartice pošljete po faksu ali jo sporočite po telefonu (večja prodajna mesta celo sama ponujajo to možnost). Nato obvezno zaznamujte obiskane spletne naslove (zaradi možne reklamacije) ter natisnite pogoje, pod katerimi ponujajo, in šele tedaj se odločite za to, da boste dali podatke o kartici. Bodite pozorni na to, kaj vključuje ponudba, upoštevajte poštnino, dobavne roke, carinjenje, zavarovanja in podobno, ker tudi ti stroški vplivajo na ceno. Če odstopite od nakupa prek interneta ali uveljavljate reklamacijo, to urejajte neposredno s prodajnim mestom, na katerem je bil opravljen nakup, in v skladu s pogoji Pogodbe o uporabi kartice.

Zakaj so mi zavrnili avtorizacijo?

Vsaka prošnja po avtorizaciji stroška na nekem prodajnem mestu gre skozi osrednji sistem American Expressa. Kakor hitro je bil strošek odobren in se pojavi drugič znotraj kratkega časovnega obdobja (se pravi isto prodajno mesto, isti znesek), ga sistem prepozna kot isti klic in ga zavrne, da vašega računa ne bi dvakrat bremenili za isti strošek. To seveda pomeni, da se lahko zgodi, da je zavrnjen zahtevek po avtorizaciji nekoga, ki si zares želi opraviti dve popolnoma enaki transakciji, le da tega ne moremo ugotoviti, dokler nam imetnik kartice ali prodajno mesto tega ne sporočita. Možne so, vendar zelo redko, tudi težave z zvezami. Druge možne razloge (zamujanje vašega vplačila, neplačan račun, poraba, ki je znatno višja od vaše običajne, itd.) lahko preverite tako, da nas pokličete. Če ste na potovanju in pričakujete znatno višje stroške, nas lahko o tem vnaprej obvestite. Vsa avtorizacijska pravila so podrejena zaščiti vaših in naših interesov.

Kje lahko dvignem gotovino?

Gotovino lahko dvignete na bankomatih Banke Koper d.d., v vseh poslovalnicah Poštne Banke Slovenije, kjer je dnevni limit za dvig gotovine najmanj 40 EUR in največ 250 EUR (za dvig gotovine potrebujete PIN kodo, predložiti je potrebno osebni dokument) ter v tujini na bankomatih in bančnih poslovalnicah z oznako American Express.

Kolikšna je višina provizije pri dvigu gotovine s kartico?

Izdajatelj je za uporabo storitve dviga gotovine upravičen do provizije v višini, ki je določena v vsakokrat veljavni Tarifi Banke Koper.

Kje lahko uporabljam American Express kartico?

American Express kartico lahko uporabljate na več milijonih prodajnih mest z oznako American Express v Sloveniji in v tujini.

Ali lahko z American Express kartico nakupujem na obroke?

Da, na več kot 8.000 prodajnih mestih v Sloveniji lahko opravite nakup na od 2 do 12 obrokov brez obresti. Seznam prodajnih mest najdete tukaj.

Kateri tečaj se uporablja pri konverziji stroškov, narejenih v tujini z uporabo American Express kartice?

Obračun stroškov v tuji valuti se opravlja v skladu s Pogoji o uporabi kartice American Express. Stroški iz naslova uporabe kartice v tuji valuti bodo preračunani v eure (EUR). Če preračun opravi American Express in če zakon ne določa drugače, American Express uporabi prodajni medbančni (interbank) tečaj na zadnji delovni dan preden je strošek procesiran s strani American Expressa. Znesek preračunane plačilne transakcije se poveča za nadomestilo/provizijo zaradi stroškov obdelave v višini 3,02%.

Vsi stroški v tuji valuti, ki niso izraženi v ameriških dolarjih (USD), se na dan obdelave v obračunskem centru American Expressa najprej preračunajo v ameriške dolarje (USD). Če so stroški preračunani s strani tretje osebe pred prispetjem stroškov v American Express, tečaj določi tretja oseba.

Datum pošiljanja računov mi ne ustreza. Ali ga lahko spremenite oziroma ali lahko sam izberem datum računa?

Omogočamo vam plačilo računa vsak mesec na isti dan, ki ga izberete sami, in sicer 8., 18. in 28. v mesecu. Obstoječi datum zapadlosti računa lahko spremenite. Oglasite se v poslovalnici Banke Koper. Stroške zamenjave datuma si lahko pogledate v veljavni Tarifi Banke Koper.

Na kakšen način lahko plačam račun?

Račun lahko poravnate s SEPA direktno obremenitvijo iz vašega transakcijskega računa ali z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN). Da bi bilo vaše poslovanje z American Express kartico enostavnejše in cenejše vam priporočamo otvoritev SEPA direktne obremenitve.

Kako se obračunajo stroški, ki jih naredim z American Express kartico?

Obračunsko obdobje je vezano na datum izstavitve računa. V mesečnem računu so upoštevani vsi stroški, ki k nam prispejo do datuma izstavitve računa.

Kako lahko spremljam potrošnjo po svoji American Express kartici?

Preko brezplačne in praktične online storitve My Account lahko preverite trenutno finančno stanje oz. pregledate še nefakturirane stroške tekočega obdobja. V aplikacijo My Account se lahko prijavite tukaj.

Kdo nosi odgovornost za stroške nastale v primeru zlorabe zaradi kraje ali izgube moje American Express kartice?

O izgubi ali kraji kartice je potrebno nemudoma obvestiti Službo za uporabnike na telefonsko številko 01 568 03 00. Za stroške, ki so nastali zaradi zlorabe kartice s strani tretjih oseb, ne odgovarjate. Ob nepravočasni prijavi izgube ali kraje vas lahko bremenimo za nadomestilo za nastalo škodo zaradi zlorabe do zneska največ 150 EUR (velja za uporabnike osebnih kratic).

Na koga se je treba obrniti za odprtje prodajnega mesta American Express?

Če ste se odločili, da postanete naše prodajno mesto, nas obiščite v najbližnji poslovalnici Banke Koper d.d.