Pravila o uporabi spletnih strani

Pravila o uporabi spletnih strani

Banka Koper d.d., zahteva, da se vsi obiskovalci naših spletnih strani ("Strani") držijo naslednjih pravil. Z dostopom do Strani potrjujete, da ste te pogoje razumeli in sprejeli.

 1. ZAKONI IN PRAVILA
  Uporabniki imajo dostop do Strani in jih uporabljajo v skladu z veljavnimi mednarodnimi, državnimi in lokalnimi zakonskimi določili ter pravili.

 2. COPYRIGHT/ZAŠČITNI ZNAKI
  Zaščitni znaki, logotipi in oznake storitev ("Znaki"), ki jih najdete na Straneh, so last Banke Koper d.d. in drugih partnerjev. Uporabniki ne smejo uporabljati Znakov v nobene namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja Banke Koper d.d. ali katere od drugih strani, ki ima v lasti Znake. Vse informacije in vsebina, vključno z računalniškimi programi, ki so na voljo na Straneh ("Vsebina"), so zaščiteni s copyrightom ali avtorskimi pravicami. Uporabnikom je prepovedano spreminjanje, kopiranje, distribuiranje, prenašanje, razstavljanje, objavljanje, prodajanje, licenziranje, izdelovanje izpeljanih znakov ali uporabljanje Vsebine Strani v komercialne ali javne namene.

 3. JAMSTEV NI
  Celotna vsebina, izdelki in storitve na straneh ali s strani, ki so povezane ("povezane strani"), so na voljo za uporabo na vpogled in brez izrecnega ali implicitnega jamstva. Vključno, vendar ne omejujoč se na implicirana jamstva, da se izdelek lahko prodaja in da ustreza določenemu namenu, nazivu, nekršenju pravil, varnosti ali točnosti. Banka Koper d.d. ne spodbuja in ni odgovorna za (a) točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jih na straneh ali povezanih straneh daje druga stran, ki ni Banka Koper d.d., in za (b) lastnosti ali zanesljivost izdelkov in storitev, ki so dosegljivi prek povezanih strani. Banka Koper d.d. v nobenem primeru ni odgovorna za izgube ali škodo, ki jih lahko utrpi uporabnik, če se zanese na informacije s strani ali s povezanih strani ali, če se zanese na izdelek ali storitev, posredovano prek povezanih strani. uporabnik je odgovoren za to, da sam presodi točnost, popolnost in koristnost vsakega mnenja, nasveta ali drugačne vsebine, objavljene na straneh ali povezanih straneh. prosimo vas, da poiščete nasvet glede presoje posameznih mnenj, nasvetov, izdelkov in storitev ter drugih vsebin pri strokovnjaku, če je to le mogoče.

 4. OMEJENA ODGOVORNOST ZA UPORABO STRANI IN POVEZANIH STRANI
  Informacije, računalniški programi, izdelki in opisi storitev, objavljeni na straneh ali na povezanih straneh, lahko vsebujejo netočnosti ali tipkarske napake, zato s tem Banka Koper d.d. izrecno zavrača vsakršno odgovornost za takšne netočnosti ali napake. Občasno prihaja do sprememb na straneh in povezanih straneh. Banka Koper d.d. ima pravico kadar koli spreminjati ali popravljati vsebino strani.

  S tem se strinjate, da Banka Koper d.d., ustrezni vodje, direktorji, zaposleni ali agenti na podlagi pogodbe, prekrška, zakonske odgovornosti ali kakega drugega načina niso odgovorni za kakršne koli posredne, kaznive, posebne, posledične, nenamerne ali posredne škode (vključno, vendar ne omejujoč se na izgubo dobička, stroške za zamenjavo storitev ali izgubljene poslovne možnosti), ki bi lahko nastale ali so v zvezi z uporabo strani ali povezanih strani ali so v zvezi z zamudo oziroma z nezmožnostjo uporabe strani ali povezanih strani, tudi če je Banka Koper d.d. obveščena o tem, da do takih škod lahko pride. Ta omejitev vključuje prenos kakršnih koli računalniških virusov (vendar ni omejena nanj), ki bi lahko okužili uporabnikovo opremo, povzročili okvaro mehanske in elektronske opreme ali komunikacijskih linij, probleme s telefoni ali zvezami (npr. nimate dostopa do svojega spletnega strežnika), nepooblaščen dostop, krajo, operaterjeve napake, stavko ali druge težave z delovno silo in primere višje sile. Banka Koper d.d. ne more jamčiti in ne jamči za neprekinjen, varen dostop do spletne strani.

 5. OMEJENA ODGOVORNOST ZA STORITVE, KI JIH PONUJAMO NA STRANEH
  S tem soglašate, da je Banka Koper d.d. zgolj agent za tiste, ki ponujajo storitve na straneh, vključno, vendar ne omejujoč se na potniške storitve. vsi odškodninski zahtevki v zvezi z okvaro ali kršitvijo opravljanja storitev, ki jo strani ponujajo, so omejeni na zahtevanje odškodnine od ponudnika storitev. Banka Koper d.d. s tem zavrača kakršno koli odgovornost, ki izhaja iz pogodbe, prekrška, zakonske odgovornosti ali kakega drugega razloga, za katere koli posredne, kaznive, posebne, posledične, nenamerne ali posredne škode v zvezi z blagom ali storitvami, ki jih ponudniki ponujajo na straneh, vključno z odgovornostjo zaradi postopka, napake, nepazljivosti, poškodbe, izgube, nesreče, preložitve ali nepravilnosti, do katerih lahko pride zaradi napake, nepazljivosti ali na kak drug način, ki jih povzroči dobavitelj ter ste s tem Banko Koper d.d. oprostili kakršne koli odgovornosti v zvezi z zgoraj navedenim.

 6. ZAUPNOST KOMUNIKACIJ Z UPORABNIKI
  Banka Koper d.d. bo varovala zaupnost vseh komunikacij z uporabniki, ki vsebujejo podatke o uporabnikih in ki se posredujejo Banki Koper d.d., razen na način, kot ga predpisuje zakon in v skladu z besedilom Varstvo zasebnosti na spletu. Razume se, da je osnovni uporabnik z omogočanjem uporabe kartice dodatnemu uporabniku, slednjemu dovolil dostop do podatkov prek uporabniškega računa s pomočjo online storitev Banke Koper d.d. Če uporabnik pušča sporočila na oglasnih deskah (message boards) ali v klepetalnicah (chat room), Banka Koper d.d. teh podatkov ne bo štela za zaupne in jih bo lahko uporabljala in sporočala (vključno z idejami, zasnovami, know-howom ali drugo intelektualno lastnino) kateremu koli partnertnerskemu podjetju, za katere koli namene in na način, ki ga ima Banka Koper d.d. za primernega.

 7. PUŠČANJE SPOROČIL
  V primeru uporabe oglasnih desk (massage boards) ali klepetalnic (chat rooms) na straneh Banke Koper d.d., le-ta ni dolžna pregledovati sporočil, podatkov ali vsebin sporočil ("Sporočila"), ki jih na straneh puščajo uporabniki, in ni odgovorna za ta sporočila. Ne glede na prej omenjeno pa Banka koper d.d. lahko občasno spremlja sporočila na straneh ter lahko zavrne, sprejme in/ali odstrani sporočila, ki vsebujejo:

  • kakršno koli nelegalno, škodljivo, grozilno, napadalno, žaljivo, vulgarno, nespodobno, spotakljivo, rasno, etnično ali kako drugače nestrpno gradivo, vključno, vendar ne omejujoč se na gradivo, ki spodbuja obnašanje in velja za protizakonito, ki lahko pripelje do kaznivega dejanja ali na kakršen koli drug način do kršitve lokalnih, državnih, nacionalnih ali mednarodnih zakonov;
  • različne vrste oglasov in ponudb (pripomba: to se ne nanaša na strani z oglasnimi deskami, ki vsebujejo male oglase);
  • sporočila, ki jih uporabniki puščajo pod drugim imenom;
  • osebne podatke, kot so sporočila s telefonskimi številkami, številka socialnega zavarovanja, številke računov in kartic, naslovi ali priporočila delodajalca;
  • sporočila zaposlenih v Banki Koper d.d., ki niso predstavniki za tisk, vendar si jemljejo pravico govoriti v imenu Banke Koper d.d., ali sporočila, ki vsebujejo podatke ali izražajo mnenja, povezana z Banko Koper d.d.;
  • sporočila, ki ponujajo nepooblaščeno pridobivanje kakršnih koli zasebnih ali zaščitenih podatkov (copyright);
  • večkratna sporočila z isto vsebino, ki jih puščajo isti uporabniki;
  • kakršne koli vrste verižnih pisem.

 8. PRENOS OSEBNIH PODATKOV
  (Uporabljati v zvezi s Stranmi, s katerih se lahko pošiljajo podatki o računih uporabnikov kartic.) Uporabniki sprejemajo dejstvo, da je dajanje osebnih podatkov na Straneh del standardnih poslovnih operacij Banke Koper d.d. in pristajajo na to, da se ti podatki prenašajo preko državnih mej, če je to potrebno za obdelavo podatkov. Uporabniki morajo vedeti, da Povezane strani lahko vsebujejo določbe za prenos osebnih podatkov, ki se razlikujejo od tukaj navedenih določb. Banka Koper d.d. ne odgovarja za take določbe in izrecno zavrača odgovornosti, povezane s temi določbami.

  Glej Varstvo zasebnosti na spletu.

 9. SPREMEMBA PRAVIL
  Banka Koper d.d. si pridržuje pravico do sprememb teh Pravil ob vsakem času, pri čemer obvesti uporabnike, da jih sprememba teh pravil tudi obvezuje.

 10. KRŠITEV PRAVIL
  Banka Koper d.d. si pridržuje pravico, da zahteva zakonsko zaščito v primeru kršitve teh Pravil, vključno s pravico do preprečitve dostopa do Strani na nekaterih spletnih naslovih.

 11. DOSTOP DO VAROVANIH PODROČIJ S POMOČJO GESLA
  Dostop do Strani in uporaba področja, zavarovanega z geslom, sta dovoljena le pooblaščenim uporabnikom. Nepooblaščeni uporabniki, ki želijo uporabljati te dele Strani, so zaradi storjenega prekrška lahko poklicani na odgovornost.

 12. UPORABA "COOKIE" INFORMACIJ
  O podrobnosti politike piškotkov si si lahko več preberete tukaj.

 13. ZAKON O DIGITALNIH AVTORSKIH PRAVICAH (COPYRIGHT)
  Obvestilo Banke Koper d.d. glede domnevne kršitve avtorskih pravic: Banka Koper d.d. si pridržuje pravico do umika Vsebine s Strani v primeru, da ta krši avtorske pravice drugih oseb. Obvestilo Banke Koper d.d. v zvezi z domnevnim kršenjem avtorskih pravic na straneh je treba poslati na naslov: Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija.

 14. PRISTOJNOST SODIŠČ/VELJAVNI ZAKONI
  Uporabniki teh strani sprejemajo zakone Republike Slovenije in v primeru sporov pristojnost slovenskih sodišč.